• بهینه سازی مدل اصطحکاک لوله در مدلسازی غیرخطی شبکه ی آب آشامیدنی

  بهینه سازی مدل اصطحکاک لوله در مدلسازی غیرخطی شبکه ی آب آشامیدنی

  نوع فایل:PDF تعداد صفحات :8 سال انتشار : 1394 چکیده امروزه مشتریان عمومی آب بر این باورند که وقتی شیرهای آب را باز میکنند آب سالم با فشار مناسب توسط یک سیستم توزیع آب دراختیارشان قرارخواهدگرفت. منظور ازمدلسازی شبکه، کاهش هزینههای سرمایهگذاری و نحوهی حرکت بهینهی جریان درشبکه برای حداقل کردن هزینههای متغیر است. به واسطهی اندازهی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۱ مرداد ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • افت تراز آب زیر زمینی و ارزیابی خسارات ناشی از آن

  افت تراز آب زیر زمینی و ارزیابی خسارات ناشی از آن

  نوع فایل:PDF تعداد صفحات :7 سال انتشار : 1394 چکیده فرونشست زمین به علت بهره برداری غیر مجاز آبهای زیر زمینی یکی از خخطرات زیست محیطی شدید در بسیاری از کشورهای جهان بحساب می اید .بطوریکه به یک مشکل در سطح جهان تبدیل شده است.به همین دلیل در این تحقیق به مساله افت تراز آبزیر زمینی و خسارات ناشی از آن پرداخته میشود.مدل مفهومی جریان آب زیر ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۱ مرداد ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • Generalized Hohenberg-Kohn theorise

  Generalized Hohenberg-Kohn theorise

  نوع فایل :PDF تعداد صفحات :4 سال انتشار :1394 چکیده In this article we have generalized the HK theorems to the added presence of a uniform magnetic field. We have considered the cases of the interaction of the magnetic field with the orbital angular momentum and proved a one-to-one relationship between the external potentials {v(r),A(r)} and the nondegenerate ground state densities {ρ(r),j(r)}. واژگان کلیدی The Hohenberg-Kohn theorem, uniform magnetic field, orbital angular momentum ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۹ مرداد ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • Applications of the Density Functional Theory (DFT)

  Applications of the Density Functional Theory (DFT)

  نوع فایل :PDF تعداد صفحات :6 سال انتشار :1394 چکیده This article introduces density functional theory, starting from the ground-state theory and assuming a background in quantum mechanics and statistical mechanics. We review the foundations of density functional theory (DFT) by illustrating some of its key reformulations. The basics of DFT for thermal ensembles are explained, as are tools useful for analysis and development of approximations واژگان کلیدی The Hohenberg-Kohn theorem, Energies, analytic gradients, and true analytic frequencies. ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱۸ مرداد ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان