• شناسایی مدل دینامیکی و طراحی کنترل کننده تطبیقی برای کشتی مدل TF-120

  شناسایی مدل دینامیکی و طراحی کنترل کننده تطبیقی برای کشتی مدل TF-120

  نوع فایل:PDF تعداد صفحات :8 سال انتشار : 1395 چکیده سیستمهای هدایت خودکار دارای کاربردهای فراوانی بوده و در صنایع گوناگونی مانند: کشتیسازی، صنایع نظامی، هوا فضا و... بسیار مورد استفاده قرار میگیرند. نیاز به دانستن موقعیت جغرافیایی فعلی و همچنین تعیین موقعیت مطلوب و مورد نظر وهمچنین شناسایی مدل دینامیکی شناور مورد بررسی، از ملزومات ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۶ شهریور ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • کاربرد تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی درتعیین فاکتور های مؤثر بر کیفیت آب مطالعه موردی: دشت سروستان

  کاربرد تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی درتعیین فاکتور های مؤثر بر کیفیت آب مطالعه موردی: دشت سروستان

  نوع فایل:PDF تعداد صفحات :7 سال انتشار : 1395 چکیده هدف از این پژوهش بررسی اثر عوامل مختلف برکیفیت آب زیرزمینی دشت سروستان در دوره آماری هفت ساله) 1331 1331 به لحاظ پارامترهای شیمیایی بی کربنات، سختی، کل املاح محلول، منیزیوم وکلسیم جهت مصارف شرب و استفاده درتهیهفراورده های نفتی بودند. روش ها: دراین تحقیق به بررسی تغییرات مکانی وزمانی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۴ شهریور ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • عوامل موثر در بررسی عمق آبشستگی پایه های کناری پل

  عوامل موثر در بررسی عمق آبشستگی پایه های کناری پل

  نوع فایل:PDF تعداد صفحات :6 سال انتشار : 1395 چکیده  با توجه به مطالعات گسترده ای که در تخمین میزان عمق آبشستگی صورت پذیرفته است روابط متعددی بجهت تخمین عمق آبشستگی بوسیله ی محققین معرفی شده اند. که این روابط بصورت کلی به سه دسته تقسیم بندی می شوند ; روابطی کهعمق فرسایش را به افزایش شدت جریان)دبی( نسبت می دهند، روش های تجربی که در ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۴ شهریور ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • مقایسه تحلیل تنش ها و میزان تغییر شکل لوله در متد لوله گذاری به روش S-lay در دو نرم افزار Ansys و Orcalay

  مقایسه تحلیل تنش ها و میزان تغییر شکل لوله در متد لوله گذاری به روش S-lay در دو نرم افزار Ansys و Orcalay

  نوع فایل :PDF تعداد صفحات :7 سال انتشار :1395 چکیده روش S-lay اولین روش بکار گرفته شده در صنعت لوله گذاری دریایی نوین است از آنجا که در این روش شکل تقریبی دهانه خط لوله ازبارج تا بستر دریا شبیه حرف S میباشد، آن را S-lay نامیدند . در این پروژه به مقایسه تحلیل تنش خمشی لوله در نرم افزار Ansys وOrcalay در متد لوله گذاری به روش S-lay 01 و ، پرداخته شده است. ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۳ شهریور ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • مبادله آب مجازی و تاثیر آن بر روی بحران آب

  مبادله آب مجازی و تاثیر آن بر روی بحران آب

  نوع فایل :PDF تعداد صفحات :19 سال انتشار :1395 چکیده قرن 45 قرن آب نامیده شده است.پیش بینی می شود تا سال 4241 تقریبا 3.1 میلیارد نفر در دنیا در معرض بحران آب قرار خواهند داشت.از این میان کمتر از 5.4 میلیارد نفر به آب سالم دسترسی خواهند داشت. همچنین تا سال 4212 بیش از 2.1میلیارد نفر در معرض صدمات و زیان های ناشی از کمبود و آلودگی منابع آب قرار ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۳ شهریور ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • کاربرد نگاشت خودسازمانده در ناحیه بندی تصاویر رنگی

  کاربرد نگاشت خودسازمانده در ناحیه بندی تصاویر رنگی

  نوع فایل :PDF تعداد صفحات :7 سال انتشار :1394 چکیده پژوهش حاضر به بررسی ناحیهبندی تصویر رنگی با استفاده از نگاشت خودسازمانده کوهونن پرداخته شده است. فضای رنگ RGB پس از انجام برخی تبدیلات میانی به عنوان بردار ورودی در فرآیند ناحیهبندی توسط شبکه عصبی SOM مورداستفاده قرار میگیرد. به منظور تعیین معیاری دقیق جهت بررسی تفاوت رنگها، از فضای ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۳ شهریور ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • مدیریت آب مجازی، راهی برای برون رفت کشورها از بحران کم آبی

  مدیریت آب مجازی، راهی برای برون رفت کشورها از بحران کم آبی

  نوع فایل:PDF تعداد صفحات :8 سال انتشار : 1394 چکیده بخش کشاورزی در جهان، بزرگترین مصرف کنندهی آب میباشد. میانگین مصرف جهانی و میزان آب تخصیصیافته برای کشاورزی، 07 درصد از مصرف کل منابع آبی است. امروزه شرایط جدید منابع و مصارف آب، شیوههای نو در برنامهریزی منابعآب را طلب میکند . در این راستا مفاهیم و شاخصهای متعددی، توسعهیافته یا در حال ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲ شهریور ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • مطالعه، طراحی و آنالیز عددی عملکرد دمپینگ موج شکن های توده سنگی و موج شکن های مرکب در شرایط محیطی خلیج فارس

  مطالعه، طراحی و آنالیز عددی عملکرد دمپینگ موج شکن های توده سنگی و موج شکن های مرکب در شرایط محیطی خلیج فارس

  نوع فایل:PDF تعداد صفحات :9 سال انتشار : 1394 چکیده امروزه با پیشرفت ساخت سازههای ساحلی و بهره برداری از آنها به سبب ایجاد مناطق کم خطر دریایی، پهلو گیری شناورهای دریایی، کنترل امواج ورودی به ساحل، ایجاد مناطق تفریحی و ... ساخت و شناخت موج شکنهای دریایی بیش از پیشمحسوس میباشد. در تحقیق حاظر با مطالعه شرایط امواج و باد در شرایط محیطی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲ شهریور ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • معرفی جوشکاری زیر آب

  معرفی جوشکاری زیر آب

  معرفی جوشکاری زیر آب     شغل پر درامدی که سر از رشته های فنی و مهندسی در آورده است       درآمد این شغل با یکهفته کار مبلغی در حدود 30 میلیون به بالا را برای شما در بر خواهد داشت     بعلاوه بر مزایا این شغل معایبی نیز دارد که آسیب آن میتواند سلامت را به خطر بیندازد         بهمین دلیل این شغل در 5 سالگی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲ شهریور ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 1,000 تومان
 • مقایسه مدلهای مختلف آشفتگی در شبیه سازی جریان در سرریز نیلوفری و بررسی اثر تغییر طول شفت قائم بر هیدرولیک جریان

  مقایسه مدلهای مختلف آشفتگی در شبیه سازی جریان در سرریز نیلوفری و بررسی اثر تغییر طول شفت قائم بر هیدرولیک جریان

  نوع فایل:PDF تعداد صفحات :15 سال انتشار : 1394 چکیده سرریزها انواعی از سازه های آبی هستند که برای انتقال یا عبور آبهای اضافی و سیلاب ها از بالادست به پاییندست سدها به کار می روند. سرریزهای نیلوفری معمولاً در سدهایی بر روی توپوگرافیهایی با درههای باریک و در شرایطی که امکان اتصال آنها به یک تونل پاییندست موجود باشد استفاده میشوند . این ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱ شهریور ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • مدل سازی فیزیکی و بررسی تاثیر مشخصه های هیدولیکی سیلاب سریع بر تلفات انتقال درآبراهه نفوذپذیر(رودخانه های فصلی)

  مدل سازی فیزیکی و بررسی تاثیر مشخصه های هیدولیکی سیلاب سریع بر تلفات انتقال درآبراهه نفوذپذیر(رودخانه های فصلی)

  نوع فایل :PDF تعداد صفحات :11 سال انتشار :1394 چکیده رگبارهای سریع در مناطق خشک در مدتی کوتاه به سیلاب سریع تبدیل شده و به علت نفوذ جریان به بستر اوج سیلاب در پایین دست کاهش می یابد. اطلاع از میزان تلفات انتقال 2 در طول آبراهه در برنامه ریزی های منابع آب اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. برآورد مقدار جریان تلف شده درشرایط طبیعی بدلیل کمبود یا ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱ شهریور ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • مروری بر تشخيص بلادرنگ شی و تخمين حالت

  مروری بر تشخيص بلادرنگ شی و تخمين حالت

  نوع فایل :PDF تعداد صفحات :4 سال انتشار :1394 چکیده هدف از تشخیص شی آن است تا تمامی نمونههای اشیای یک دسته مشخص مانند انسان، خودرو، یا چهره در یک تصویر به درستی شناسایی شوند. به طور معمول تنها تعداد اندکی از نمونههای یک شی در تصویر موجود است، و این در حالی است که آنچه که بایدمورد کاوش قرار گیرد تعداد بسیار زیاد مکانها و اندازههای ممکنی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۱ شهریور ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • یک الگوریتم مبتنی بر k نزدیک ترین همسایه برای دسته بندی چند برچسبی

  یک الگوریتم مبتنی بر k نزدیک ترین همسایه برای دسته بندی چند برچسبی

  نوع فایل :PDF تعداد صفحات :5 سال انتشار :1394 چکیده در این پژوهش تلاش شده است تا الگوریتمی مبتنی بر k نزدیکترین همسایه برای دستهبندی چند برچسبی ارائه شود. ابتدا مروری خواهد شد بر یادگیری چند برچسبی ) Multi-Label Learning ( و اینکه چرا به این دسته از الگوریتمهای یادگیرینیاز وجود دارد. همچنین مثالهایی از مسائلی که با استفاده از این نوع یادگیری و ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۳۱ مرداد ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • عوامل ایجاد کنند ه تغییر اقلیم با تاکید بر بحران آب و راهکارهای مقابله با آن

  عوامل ایجاد کنند ه تغییر اقلیم با تاکید بر بحران آب و راهکارهای مقابله با آن

  نوع فایل:PDF تعداد صفحات :6 سال انتشار : 1394 چکیده اقلیم از اصلی ترین عواملی است که بر روی اکوسیستم ها تاثیر میگذارد ،به همین خاطر کوچکترین تغییرات بر اقلیم اکوسیستم را تحت تاثیر خود قرار میدهد . تغییر اقلیم بر اثر افزایش گازهای گلخانه ای ،فعالیت های انسان و صنعتی شدن کشورهاست که منجر به افزایش دمای کره زمین و افزایش بلایای طبیعی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۸ مرداد ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • تغییرات فصلی و سالانه و ساختار دما و شوری و گردش آب سطحی دریای خزر

  تغییرات فصلی و سالانه و ساختار دما و شوری و گردش آب سطحی دریای خزر

  نوع فایل:PDF تعداد صفحات :37 سال انتشار : 1394 چکیده دراین تحقیق تغییرات دماوشوری آب دریای خزربااستفاده ازمدل pom بررسی شد مدل POM مدل اقیانوسی با مختصات عمودی سیگما شبکه ی افقی منحنی وارراست گوشه است دراین مدل ازداده های میدان دما و شوری WOA و ازداده های باد بارش تبخیر یخ تابش امواج کوتاه و بلند اخذشده ازبانک داده های روزانه ECMWF با دقت ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ مرداد ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای سد بر پوشش گیاهی و جانوری منطقه پیرامون مطالعه موردی: سد ژاوه

  بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای سد بر پوشش گیاهی و جانوری منطقه پیرامون مطالعه موردی: سد ژاوه

  نوع فایل :PDF تعداد صفحات :7 سال انتشار :1394 چکیده سدژاوه برروی رودخانه ژاوه شامل احداث سد وتونل انتقال میباشدکه در فاز ساختمانی و بهره برداری اثرات مختلفی رابرمحیط زیست منطقه وارد مینماید. روش گرد آوری اطلاعات با توجه به ماهیت مطالعه حاضر به دو صورت کتابخانه ای و میدانی بوده و جهت روایی وسیله اندازه گیری سئوالات ومراحل تنظیم آن به ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۴ مرداد ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • بررسی خشکسالی تهران با استفاده از شاخص SPI

  بررسی خشکسالی تهران با استفاده از شاخص SPI

  نوع فایل :PDF تعداد صفحات :9 سال انتشار :1394 چکیده خشکسالی به عنوان بلای طبیعی و پدیده ای اجتناب ناپذیر از دیرباز در پهنه ی وسیع کشورهای مختلف به ویژه مناطق واقع در اقلیم های گرم و خشک به دفعات به وقوع پیوسته و خسار ات زیادی در زمینه های اقتصادی ،اجتماعی، زیست محیطی و مانند آن به همراه آورده است . بدون تردید، نخستین گام به منظور ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ مرداد ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان
 • بررسی تجربی اثر فیلت لبه حمله برجک بر جریان اطراف زیردریایی

  بررسی تجربی اثر فیلت لبه حمله برجک بر جریان اطراف زیردریایی

  نوع فایل :PDF تعداد صفحات :12 سال انتشار :1394 چکیده در اثر اتصال قسمتهای جانبی زیردریایی به بدنهی اصلی آن ،گردابههایی به وجود میآیند که یکنواختی جریان را برهم زده و ویزگیهای نامطلوبی مانند تشکیل گردابه را به جریان میافزایند. گردابه هایی که در اثر اتصال برجک به بدنه یک زیردریایی به وجود میآیند، تاثیرچشمگیری بر غیر یکنواختی ویک ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ مرداد ۱۳۹۵  

  مبلغ قابل پرداخت : 2,700 تومان